Vítáme Vásd

Naše společnost byla založena v roce 2008 a zpočátku se zabývala drobnou kovovýrobou a odchodní
činnosti. Od roku 2009 se podílela na vývoji zařízení na zplyňování biomasy a následnou výrobu
elektřiny a tepla. V roce 2010 navázala spolupráci s Ministerstvem zahraničního obchodu KLDR
(Severní Korea) a zapojila se do přípravy projektů CDM dle Kjótského protokolu. V současné době se
podílíme na realizaci šesti projektů vodních elektráren v KLDR a na jejich registraci jako CDM projekty
v rámci pravomocí Sekretariátu (Executive Board) UNFCCC v Bonnu (Německo).